• Szívességbank
  • Author : epadisaf
    epadisaf

    עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה, מכיוון שעלויות השכירות הן אך ורק במאזן העובדת. העלות הממוצעת של השכרת השכרה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת התעודות של הילדה של בונוסים. בנות משאירות טיפים מלקוחות בעצמם. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות בקריות, רש – צור בנות עם עבודה טובה עם רווחים נהדרים, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים באופן בלעדי את הנכס הטוב ביותר. רק גישה זו נותנת כוח לבסס שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לנוח לעובדים ולקוחותינו.

    Sorry, this author has not posted anything yet.