• Szívességbank
  • Author : gemiderlins
    gemiderlins

    מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות קריות – לספק לבנות תעסוקה טובה יותר עם רווחים טובים, ולגברים עשירים כדי להפוך את השירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה, שתתעוות גם לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות ראויות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של יום היום לבית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.

    Sorry, this author has not posted anything yet.