• Szívességbank
  • Author : keytiresimp
    keytiresimp

    מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות בקריות – הפכו את העובדים לעבודה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ולגברים עשירים כדי להפוך את השירותים באופן בלעדי לאיכות טובה יותר. רק גישה זו מאפשרת לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם הגעת ישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי רק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות רק על יתרת הילדה. מחיר הנדל"ן היומי הממוצע בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.

    Sorry, this author has not posted anything yet.