• Szívességbank
  • Author : nizhtusubti
    nizhtusubti

    עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי בהכרזה על הוראת הילדה, מכיוון שתשלום ההשכרה מתבצע אך ורק על עלויות הדגם. העלות המשוערת של יום הדירה בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לעידוד עובדים. עובדים משאירים מתנות מגברים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי במרכז – צור בנות את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים ישירות את הרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.

    Sorry, this author has not posted anything yet.