• Szívességbank
  • Author : psychrifounti
    psychrifounti

    עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק במשאלותיה של הילדה עצמה, מכיוון שעלות הדיור נופלת בדיוק על חשבון הילדה. המחיר המשוער של השכרת הבית היומי של הבית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים עוזבים את ההטמחים מגברים באופן אישי. משימת העדיפות של סוכנות ישראל שירותי ליווי בתל אביב – הפוך בנות עבודה הגונה עם הכנסה רצינית, ומספקים ללקוחות מאובטחים שירותים ברמה בלעדית. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות לבסס שיתוף פעולה ארוך קו, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.

    Sorry, this author has not posted anything yet.