• Szívességbank
  • Author : tilsiorica
    tilsiorica

    עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על ההכרזה על הוראת הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן רק על הוצאות העובדת. המחיר הממוצע של הנדל"ן היומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות לעידוד עובדים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל ת הדירות העדכנית ביותר – הפוך בנות עבודה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים הופכים שירותים ישירות לנכס טוב יותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת כוחות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי עבור שני הלקוחות שלנו.

    Sorry, this author has not posted anything yet.